Historik och syfte med klubben.

Historik och syfte med klubben.

Det var så det började

Motorcykelhistoriska klubben, även vår historia.

MCHK bildades i Stockholm 1965, vars ändamål var att stimulera och underlätta kontakten mellan entusiaster för gamla motorcyklar.

1975 skriver Nicke Porry följande rapport under rubriken ”MEDDELANDE”. I juni bildades i Västervik en ny lokalavdelning som kallats MCHK Tjust (Tjust = Nordöstra delen av Kalmar län) Oskarshamn, Västervik och Vimmerby. Initiativtagare var Kjell Helgesson, Ryno Nilvall och Bosse Lindh Västervik. Som ”kontaktmän” var Per-Olof Lindqvist Vimmerby och Anne Lundberg i Oskarshamn utsedda. Ca 30 personer var inbjudna till första träffen som hölls i Västerviks Sparbanks samlingssal. 13 deltagare kom och blev medlemmar. Två personer från Vimmerby var några av dem, Birger Karlsson och Per-Olof Lindqvist. Birger Karlsson som var medlem och en stor kraft i organisationen under alla år fram till sin bortgång för några år sedan. En av grundarna Kjell Helgesson, samlade under många år in en stor mängd mc-litteratur, och var arkivarie för MCHK centralt. Litteratur som nu finns vid MCHK i Stockholm, berättar Berth Svensson som varit en stadig och drivande medlem sedan begynnelsen.

Åren har gått och klubbens medlemsantal har vuxit, verksamheten har på senare år bedrivits med tyngdpunkten på Vimmerby med omnejd. Sevede mopedveteraner anslöt som en sektion till klubben 2007, den är mycket livaktig med stor aktivitet.

2017 ombildades MCHK Tjust till en fristående klubb och namnbyte till Sevede MC Veteraner har skett, samtidigt gjordes även ett utträde ur MCHK. Navelsträngen var klippt.

Medlemskap är öppet för alla som gillar äldre motorcyklar, meka och åka, umgås och snacka hoj. Kanske träffa goa gubbar som har samma intresse som du, och varför inte åka på något av de många rallyn som anordnas i vår del av Sverige. Det är fantastiskt att träffas och se alla underbara fina motorcyklar en del skinande blanka andra patinerade. Härligt ljud från forna tider, det är musik för ett motoröra.

Det är en fantastisk förmån att vara medlem i vår klubb. Här finns en stor kunskap om allt som rör motorcyklar, oavsett märke. Har man frågor om gamla mc, finns det alltid någon som vet, är det saker man inte kan hantera själv, finns där alltid en hjälpande hand. Och sist men inte minst. ”En får va mä di store pöjka o fika på Regnbågsdalens Café”, de ä inte fy skam, då blir det en och annan skröna.

Kontakt.


 E-post:  sevedemcv@gmail.com


 Ordförande Åke Rydén Tel: 070 592 47 40

 Sekreterare Göran Nilsson Tel: 070 217 52 87