Artikel ur JAMPOT Magazin April 2022. m.m.

Med anledning av Brexit, Storbrittaniens utträde ur EU, går diskussionens vågor höga vad gäller förfarande och priser, vid handel med reservdelar till våra engelska "Järn". 

Artikel ur JAMPOT Magazin April 2022.

I början av januari 2021 lämnade Storbritannien EU och nya regler och förordningar trädde i kraft när det gäller att sälja varor till våra EU-medlemmar. Vid den tidpunkten var informationen som var tillgänglig för oss både begränsad och inte särskilt tydlig om hur det skulle påverka en klubb som vår, med en liten mängd handel in i EU (jämfört med den stora för alla multinationella företag).

Tillsammans med vår president, Rob Swift, ägnade vi många timmar åt att läsa igenom olika regeringsdokument angående den nya skattesituationen och hur vi kunde hantera detta med klubbens internetsystem att sälja delar till våra medlemmar. Före januari 2021 var vi tvungna att ta ut brittisk skatt (moms) för all försäljning med Storbritannien och för våra EU-medlemmar - försäljning utanför EU har inte debiterats någon moms.

De nya reglerna indikerade att för att sälja till EU-länderna skulle vi ta ut moms enligt den skattesats som gäller för medlemslandet och varje månad betala över dessa pengar till det aktuella landets skattekontor.

Konsekvensen av detta skulle bli att klubben skulle behöva ha en skatteregistrering i varje land som vi har att göra med och extra administration skulle krävas varje månad för att göra korrekta betalningar.

Detta var en extra börda för vårt Kettering reservdelsteam som vi inte kunde bära, lyckligtvis upptäckte vi att alla försändelser till ett EU-land med ett värde över 150 Euro kunde skickas utan att ta ut moms och så att vi inte skulle ha komplikationen av de olika skattesatser och indrivnings-/betalningsprocesser. Så den 27 januari implementerade vi ett lägsta ordervärde för våra EU-medlemmar på £135 (ungefär 150€).

Ett nytt system implementerades av EU:s myndigheter kallat IOSS den 1 juli 2021 som är utformat för att hjälpa småföretag att sälja sina produkter till EU. Detta krävde dock fortfarande en skatteregistrering i varje EU-land (samt en IOSS-registrering) och månadsbetalning till de olika skattekontoren. Följaktligen har vi inte använt detta system, utan behåller det lägsta beställningsvärdet.

I början av 2022 började vi se över våra försäljningsprocesser till EU efter att några av våra EU-medlemmar frågade varför vi fortfarande hade ett lägsta ordervärde på plats när andra företag inte införde några sådana begränsningar. Vi pratade med europeiska skattekonsulter, granskade de senaste dokumenten från både den brittiska regeringen och andra EU-länder och vi fann att IOSS-systemet i själva verket var ett valfritt system och att vi inte behövde använda det för att göra mindre försändelser till EU .

Dokumentationen visade att vi kunde sälja beställningar under gränsen på £135, utan att ta ut moms och mottagaren skulle debiteras den relevanta skattesatsen när varorna anlände till deras lokala posttjänst. Naturligtvis skulle det finnas den potentiella tullens skyldighet och den oundvikliga administrationsavgiften att också betala innan varorna överlämnades, men det verkade vara ett gångbart alternativ för klubben att sälja delar på liknande sätt som tidigare med ett minimum av extra pappersarbete som krävs av reservdelsteamet. Även om vi inte har skatteavgifterna att tänka på, måste vi nu tillhandahålla en lista över produkterna i varje förpackning med deras varukod, vikt och värde, så vi var tvungna att uppdatera vårt eget internetsystem för att tillgodose detta nya krav .

Vi har blivit varnade av folk att genom att inte ta ut moms skulle våra beställningar bli för dyra för våra EU-medlemmar, de skulle ta för lång tid att gå igenom tullen eller kanske aldrig komma igenom tullen! För att vara säkra på vårt agerande skickade vi ut ett antal "test"-order och bad våra medlemmar att ge lite feedback om upplevelsen från deras sida.

En medlem från Sverige, Kurt, placerade vänligt ett mindre värde på £11,25, portoavgiften till Sverige var £13,75 och han var tvungen att betala ytterligare £6,00 för att få paketet släppt från det svenska tullverket. Detta gjorde en total kostnad på £31,00 och leveranstiden var 8 dagar. Samma beställning till någon i Storbritannien skulle ha kostat totalt £21,84 (inklusive brittisk porto och brittisk moms), så vi kan se att ordern var 42 % dyrare i EU än samma beställning i Storbritannien. Men huvuddelen av prisskillnaden ligger på portokostnaderna, så att lägga färre större beställningar verkar vara det bästa sättet att beställa snarare än många små beställningar.

Utdrag ur "Skatteverkets information om handel med Storbrittanien (UK)"

Storbritannien – handla, resa eller flytta efter brexit

Från och med 1 januari 2021 behandlas Storbritannien som ett land utanför EU och samma tullregler gäller som för andra länder utanför EU. Det finns därför vissa regler du behöver känna till om du till exempel reser eller flyttar till eller från Storbritannien eller beställer varor därifrån.

Storbritannien är ett land utanför EU och när det berör tullfrågor gäller samma regler som för andra länder som inte är med i EU. Däremot har EU och Storbritannien ett handels- och samarbetsavtal som innebär att du som har en ursprungsförsäkran för dina varor kan slippa betala tull, i de fall du annars hade behövt göra det. Varor som du ska betala moms och eventuella andra skatter för kan aldrig bli moms- eller skattefria.

Handla på nätet från Storbritannien

När du handlar på nätet och beställer en vara från en webbplats som skickar din försändelse från Storbritannien ska du betala avgifter. Det finns även restriktioner för vissa typer av varor som inte är tillåtna att beställa. Samma regler gäller som vid näthandel från andra länder utanför EU. Läs mer på sidan Ska du handla på nätet?

 • Beställer du varor som har ett sammanlagt värde av 1 600 kronor eller mindre betalar du moms.
 • Beställer du varor som har ett sammanlagt värde över 1 600 kronor kan du behöva betala både tull och moms. Om du har en ursprungsförsäkran där säljaren intygar att varorna har ursprung i Storbritannien kan du slippa betala tull (varan kan då endast bli tullfri men aldrig momsfri).

Så gör du för att få din vara tullfri med en ursprungsförsäkran

För att din vara som är värd mer än 1 600 kronor ska bli tullfri krävs en så kallad ursprungsförsäkran som intygar att varans ursprung är Storbritannien. Leverantören måste i sin tur veta med säkerhet att varan uppfyller ursprungsreglerna i avtalet med Storbritannien för att ge dig detta intyg.

 • Kontakta säljaren av varan och fråga om varan har ursprung enligt avtalet och om säljaren kan lägga till en ursprungsförsäkran (på engelska: statement on origin) på fakturan eller annat dokument som beskriver varorna i tillräcklig detalj så att de kan identifieras.
 • För att en ursprungsförsäkran ska vara giltig krävs att den består av en särskild formulering:

  "The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

  (Place and date (3))

  (Name of the exporter (4))"

  Siffrorna i formuleringen ska ersättas med:
  1. Exportörens brittiska Eori-nummer
  2. Exportören anger produktens ursprung med någon av följande benämningar: United Kingdom, UK eller GB
  3. Plats och datum
  4. Företagets namn
 • För att slippa betala tull krävs att den person som gör din tulldeklaration ser ursprungsförsäkran vid importtillfället.
 • Om du har fått betala tull trots att du har en giltig ursprungsförsäkran kan du skicka in en begäran om ändring i tulldeklaration till Tullverket efter att du har betalat importavgifterna till ditt transportföretag. Läs om hur du går tillväga under rubriken ”Jag har betalat för mycket tull och moms” på sidan Ska du betala eller ansöka om att få tillbaka avgifter?

Postnords tariffer för Tull och Importdeklaration.

Priser exkl. moms
För privat och företag
Importdeklaration privat (Deklarerat varuvärde under 1 600 kr.)  60 kr (75 kr inkl.moms)

Importdeklaration privat (Deklarerat varuvärde 1 600 kr eller mer.) 100 kr(125 kr inkl. moms)

Importdeklaration företag 220 kr

Förenklat deklarationsförfarande 125 kr

2-stegsförtullning 220 kr
Omprövning privat 172 kr (215 kr inkl. moms)
Omprövning företag 352 kr

Berättelsen om Cykeltillverkning i Vimmerby

Berättelsen om cykeltillverkning i Vimmerby

Nedtecknat av Holger Danielsson

Hur många cyklar som tillverkades har jag inte någon uppfattning om, för jag började inte i verkstaden förrän 1933.

Min far började sin verkstadsrörelse i Frödinge (Rössle) 1902 (han var då 20 år).

Farfar var mjölnare i Rössle kvarn, där tillverkades en cykel med namnet Herakles. 1925 flyttades rörelsen till Vimmerby (i Snickargården) och då började förmodligen tillverkningen av cykeln Vimer omgående. Den inköpta ramsatsen, som monterades och slaglöddes i början med blåslampa, senare på 30-talet med svetsaggregat. Det var både dam- och herrcyklar. Färgen var svart utom fälgarna, som var mahogny färgade.

Min far hade vid kvarndammen i Rössle ett mindre hus, där han hade en lackeringsugn, som vedeldades och färgen brändes i vad jag vill minnas 200° i flera timmar.

Cyklarna kostade under 30-talet 100:- kr. Åhlén o. Holm hade en cykel med namnet Hjorten som såldes ett par 10:- or billigare. Men Vimercykeln var utrustad med garanti, och levererades fraktfritt till de kunder som personligen hämtade den.

När tillverkningen upphörde är svårare att minnas. Men det var nog i slutet av 30-talet.

                  Sedan kom det på min lott att lackera inbytta cyklar, medels penselstrykning och då blev det ju andra kulörer.

                  1943 började jag på en cykelaffär i Motala, så jag känner inte till fortsättningen. Något noterat om cykeltillverkningen har jag aldrig hört talas om.

                  Min fars verkstad var en mekanisk verkstad. Även MC-reparationer förekom. Och på andra våningen ett plåtslageri.

                  Men detta är som Kipling sade, ”en annan historia”.

Hälsningar

Holger Danielsson

                  f.d. cykelmoj

Utflykt till Ingatorp 30/7

6 grabbar från när och fjärran fikade o hade trevligt på Regnbågsdalen Café, Jan Frankenberg hade dagen till ära tagit fram sin eminenta 98a. Han fick extra kraft i uppförsbackarna med lite trampkraft.

Jan Frankenberg
Hemfärden gick även den utan mankemang!

Klubb T-Shirt med logga

Hej, vi har startat en egen Facebookgrupp Sevede MC-veteraner, en sluten grupp för medlemmar.

Gå in och ansök om insläpp, så kan vi alla i klubben komunicera, både MC o Mopedsidan. Kul🙂 Administratörer Jan Frankenberg o Åke Rydén. Mycket nöje. Gå med skaffa ett Facebook konto.