Wettsumping

Kranmontage

Kranmontage

Oljan i tanken rinner ner i vevhuset vid längre stillestånd.

Flera engelska märken 50-60 tal lider av problemet att vid längre stillestånd när maskinen inte varit igång, fylls vevhuset med olja från oljetanken, vilket kan leda till att även transmissionskåpan blir oljefylld.

Orsaken till detta läckage beror på att kugghjulspumparna läcker igenom mer eller mindre beroende på slitage. Allt ifrån en vecka till en månad kan vara tillräckligt för att orsaka problem typ kraftiga oljeläckage. Även motorer med plunger pumpar (kolvpumpar) kan förorsaka problem med läckage, men är beroende av i vilket läge kolven i pumpen står när motorn stannat. Enligt vissa experter går detta att eliminera, då encylindriga maskiner alltid stannar i samma läge, är det bara att tillse att kolven står i ett gynnsamt läge vid detta vevaxelläge. Obs, detta gäller endast roterande kolvpumpar typ AJS, Matchless. Plungerpumpar med två kolvar har ventiler, och påverkas inte av viket läge kolvarna står.

För att förhindra wettsumping som Engelsmännen uttrycker detta fenomen vad gäller kugghjulspumparna och kolvpumpar, kan man montera en kran på oljetillförseln (sugledningen) på oljetanken.

Det är av största vikt att kranen har samma diameter som röret invändigt så att man inte minskar genomströmningen till oljepumpen. Det är alltid problematiskt att hitta kranar som passar de engelska tummåtten, men jag hittade en ballofix kran på Jem o Fix som uppfyllde kraven sådär, rätt innermått. Punkt nummer två är en säkerhetsbrytare till tändningen på kranen, ett måste för att förhindra att man startar utan att ha öppnat oljekranen. En liten mikrobrytare som löper mot vredet på kranen är perfekt, Kjell o Co eller Elfa. Bäst är att den är bruten i intryckt läge, skulle något mekaniskt inträffa så dör motorn, så man har en chans att tillrätta felaktigheter innan motorn skär ihop på grund av oljebrist.

Se bifogade bilder på kranmontage och inkoppling av kortslutningskabel till magneten. Vid batteritändning kopplas lämpligen mikrobrytaren till tändspolens strömförsörjnig.

Anslutning kortslutningskabel

Magnetkol monterat