Vinterträffar 2023-24

7/12: Träff kl:18,00 Hos Arne Wallerstedt , medtag en termos med fika ,bröd finns.

11/1: Kl: 19,00  Arrangeras av Sven-Åke Johansson vi träffas på Carlenskogs.

1/2: Kl: 18,00  hos Pär Bjurström i Hummelstad.

Söndagen 17/3: Årsmöte. Den sista vinterträffen 4/4 kl: 18,00: återkommer vi med.


Ordförande                Sekreterare

Åke Rydén                  Göran Nilsson

IFA BK 350

Höstmöte 2023 15 Oktober

Sevede MC-Veteraner bjuder in Till Höstmöte i den 15/10

Hej allesammans här kommer inbjudan till höstmöte i mc-sektionen.
Som vanligt så håller vi till i Brunnsparken i Södra Vi.
Vi kommer att ha sedvanliga mötesförhandlingar som framgår av dagordningen.
Vi vill på nytt passa på att framföra ett speciellt tack till våra värdar under årets säsong, från oss i styrelsen och medlemmar, ni skall veta att detta verkligen är uppskattat. Hoppas att ni ställer upp och fixar med detta nästa säsong också. Vi måste få tips och förslag till vinterprogrammet i samband med mötet eller via telefon. Kom till mötet och var med att diskutera vinterns aktiviteter.

Dagordning för mötet.

1 Mötets öppnande.
2 Val av mötesordförande och sekreterare för mötet.
3 Fastställande av dagordning.
4 Inval av nya medlemmar.
5 Redovisning av sommarens aktiviteter.
6 Höst och vinterprogram, kom gärna med förslag på aktiviteter.
7 Övriga frågor.
8 Mötets avslutande.

Är detta något som kan intressera dig så ställ upp på mötet eller hör av dig.

Väl mött den 15/10 vid Brunnsparken i SÖDRA VI kl 1600
På uppdrag av styrelsen Åke Rydén och Göran Nilsson
(ordförande) (sekreterare)